top of page
Ozon (O3) er et ’aktivt oksygen’, et ustabilt molekyl som er satt sammen av tre oksygenatomer. I naturen dannes ozon ved at oksygenet i lufta blir utsatt for solens UV-stråler. Ozon virker kraftig oksiderende. På grunn av denne virkningen, har gassen en evne til å bryte ned mange stoffer og fungerer som et naturlig rensemiddel. Ozon er det kraftigste oksideringsmiddelet som det er trygt å bruke.
Ozongass er farlig for mennesker og dyr.

Ozongenerator

En ozongeneratorer produserer ozon og lages for å gi en effektiv og sikker behandling av lukt og mikroorganismer uten bruk av kjemikalier. Ozon må produseres på stedet da ozon brytes rask ned. For å skåne ozongeneratoren skal den bare brukes i tørre miljø. Har et rom, tepper e.l. blitt vasket må det tørkes godt før ozonering. 

Hvordan virker en ozongenerator?

Ozongeneratorene opererer på velkjente forskningsprinsipper:

  • Luft blir ført inn i et elektronisk utladningsfelt som blir produsert ved høy spenning. 

  • Resultatet av utladningene er en aktiv oksygenblanding som inneholder alle tre formene for oksygen; O, O2 og O3. 

  • Ozon (O3) er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler og dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene.

  • Osmogenene (luktproduserende molekyler) blir oksydert til ufarlige gasser.

bottom of page