top of page
Bil
Bilen før ozonbehandling må bli tørr og bli helt tett. Må fjernes gummimatte.
Kilden til lukt må bli fjernet (hvis er lokalisert)
Leilighet/hus
Må fjernes: planter, hjemme dyr, brannvarsler (bare ved stor ozonkonsentrasjon), maleri.
Boligen må bli helt tett.
Kilden til lukt må bli fjernet (hvis er lokalisert)
bottom of page