top of page

Radek

Sertifisert spesiaisten av ozonbehandling i helsestasjoner, offentlige bygninger og private boliger. Min 5 års erfaring og praktisk kunnskap gir nesten ubegrensent muligheter ved bruk av ozongass.

  • Facebook Social Ikon

Ozongass er veldig farlig, derfor først og fremst tar vi være på verneutstyr, HMS - regler og våre helse 

bottom of page