top of page
21286-8205695.jpg

Ozonbehandling i båt

For å fjerne dårlig lukt i båt, vanligvis man trenger ca. et par timer. Ingen kjemi, bare ren økologisk ozongass. 

bottom of page