Norges største utleie av ozongenerator

Oppbaveringsboks

7000mg/t
400kr / et døgn
250kr / påfølgende

Oppbaveringsboks

Beskyttelsemaske

Bruksveiledning

Varselskild

10000mg/t
14000mg/t
21000mg/t
450kr / et døgn
550kr / et døgn
700kr / et døgn
250kr / påfølgende
300kr / påfølgende
300kr / påfølgende

Beskyttelsemaske

Bruksveiledning

Varselskild

Oppbaveringsboks

Oppbaveringsboks

Beskyttelsemaske

Beskyttelsemaske

Bruksveiledning

Bruksveiledning

Varselskild

Varselskild

+
Vifte
 780 m³/t

Beskyttelsemaske

Oppbaveringsboks

Har du ikke peiling hvilken generator passer best for deg ? Sjekk video eller fyll ut skjema