top of page

Om ozon er farlig ?

Ozon gass har også sine svake sider en av dem er farlighet for mennesker og dyr under behandling, derfor Miljødirektoriatet bestemt å innføre salgsforbud mot ozongeneratorer for private bruk fra 20.08.2022.

Mennesker og dyr mot ozonkonsentrasjon:

0,05 - 0,1 ppm (0,107 - 0,2 mg/m3) - lovlig ozonkonsentrasjon i arbeidssted under 8 timers jobb.
0,02 ppm (0,04 mg/m3) - merkbarhet av lukten (gjennomsnitt)
0,01 - 0,04 ppm (0,02 -0,86 mg/m3) - merkbarhet av lukten avhengig av organisme
fra 0,1 ppm ( fra 0,2 mg/m3) - minimal ozonkonentrasjon som fører til sår av hals, øyne, nese, hodepine og forkorte pust
0,5 - 1,00 ppm (1,07 -2,14 mg/m3) - pusteforstyrrelser, redukasjon av oksygenopptak,  generell tretthet og smerter i brystene, tørrhoste
1,00 - 10,00 ppm (2,14 - 21,4 mg/m3) - hodepine, pusteforstyrrelser, døsighet, alvorlig lungebetennelse ved langvarig eksposisjon.
10,00 ppm (21,4 mg/m3) - fare for helse og liv
15,00 - 20,00 ppm (32,1 - 42,8 mg/m3) - dødelig konsentrasjon for små dyr innen 2 timer
1700 ppm (3638 mg /m3) - dødelig konsentrasjon innen få minutter for folk


Selv om ozongass er farlig for folk, vi har funnet gjennom mange års erfaing den beste måte å behandle trygg og fort. Vi bruker strenge regler hos oss internt, derfor vi kan skryte:
- ingen personlig skader
- ingen verdi skader
- ingen lekkasje på hver eneste behandling.
 
bottom of page