top of page

Helse ozonbehandling

Løsning for deg som:

- har dårlig inneklima

- er ikke fornøyd av luftrensere

- vil leve sunnere

Ozonbehandling er en prosess, hvor ozongass (O3) blir brukt for å rengjøre, desinfisere eller fjerne lukt fra luft eller vann. Ozon er en svært reaktiv gass som kan ødelegge bakterier, virus og andre mikroorganismer som kan forurense luften eller vannet. Ozongass kan også oksidere og bryte ned organiske forbindelser som kan forårsake lukt. Ozon er en effektiv og miljøvennlig måte å rense og desinfisere omgivelsene på, og det brukes ofte i industrielle, kommersielle og private applikasjoner.Ozon består av tre oksygenatomer, hvorav det tredje er løst bundet og kan reagere med andre stoffer i miljøet.

Når ozon kommer i kontakt med mikroorganismer, bryter det ned cellemembranen og ødelegger deres DNA-struktur, noe som gjør dem ute av stand til å overleve og reprodusere. Ozon kan også oksidere og bryte ned organiske forbindelser, som kan forårsake lukt og forurensning.

Ozon er også effektivt fordi det kan nå vanskelig tilgjengelige områder, som små sprekker og porer, hvor tradisjonelle rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler kan ha vanskeligheter med å nå.

Ozonbehandling kan være farlig når det utføres på feil måte eller av personer som ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring med prosessen. Ozongass er giftig når det inhaleres i høye konsentrasjoner, og det kan irritere lungene og forårsake hoste, brystsmerter og pustevansker. Derfor er det viktig at ozonbehandlinger utføres av profesjonelle som har nødvendig utstyr og kunnskap for å håndtere ozongass på en trygg måte.

Selv om ozonering kan være farlig, er det også svært effektivt for rengjøring, desinfisering og fjerning av lukt. Ozon kan ødelegge bakterier, virus og andre mikroorganismer som kan forurense luft eller vann, og det kan også oksidere og bryte ned organiske forbindelser som kan forårsake lukt og forurensning.

De positive effektene av ozonbehandling kan være mange, inkludert bedre inneklima, reduksjon av allergener og forbedring av luftkvalitet.

 

Hyppigheten av ozonbehandlinger avhenger av bruksområdet og behovene til det spesifikke miljøet som blir behandlet. Generelt kan ozonbehandlinger utføres en eller to ganger i året for å opprettholde en god luftkvalitet og for å forhindre opphopning av bakterier, virus og andre mikroorganismer som kan forårsake lukt og forurensning.

Før ozonbehandlingen anbefales det å fjerne alle bilder, blomster og andre planter, fra rommet. Deretter må man forlate rommet og la det stå under ozonbehandlingen.

Ozonbehandling og luftrensere er to forskjellige metoder for å forbedre luftkvaliteten, og begge har sine fordeler og ulemper. Men det er noen tilfeller der ozonbehandling kan være mer effektiv enn bruk av luftrenser.

En av hovedfordelene med ozonbehandling er at det kan drepe og fjerne skadelige stoffer som ikke kan fjernes av luftrensere, som for eksempel lukt, muggsopp og virus. Ozonbehandlingen virker ved å bryte ned molekylene av disse skadelige stoffene og gjøre dem ufarlige for mennesker og dyr.

En annen fordel med ozonbehandling er at den kan nå områder som er vanskelige å rengjøre med luftrensere, som for eksempel tepper, polstrede møbler, gardiner osv. Ozon trenger gjennom disse materialene og fjerner lukt og skadelige stoffer som kan ha samlet seg der over tid.

En av de viktigste trinnene i denne prosessen er å undersøke rensligheten av overflater ved hjelp av en luminometer. En luminometer er en enhet som gjør det mulig å nøyaktig og presist bestemme nivået av renslighet på overflater ved å måle mengden av femtomoler - enheter for renslighetsnivå.

Undersøkelse av renslighet på overflater ved hjelp av en luminometer er veldig profesjonelt og nøyaktig. Det gjør det mulig å bestemme hvor forurenset overflatene i rommet er og hvor mye ozon som trengs for å fjerne denne forurensningen. Etter at helsemessig ozonbehandling er utført, blir overflatene i rommet undersøkt på nytt ved hjelp av en luminometer for å forsikre seg om at nivået av forurensning er betydelig redusert og at luften er trygg å puste.

Undersøkelse av renslighet på overflater ved hjelp av en luminometer er ekstremt viktig, fordi det gjør det mulig å nøyaktig og presist bestemme hvor forurenset overflatene i rommet er og hvilke tiltak som er nødvendige for å fjerne denne forurensningen. Derfor er helsemessig ozonbehandling en svært profesjonell prosess som krever spesialisert utstyr og kunnskap.

Tjenester utføres i:

Effektivitet

Oslo, Viken, Vestfold
Rekker til vanskelige plasser

Tilgjenglighet:

Vanlivis 2-4 dager
Nieprzyjemne-zapachy-w-pomieszczeniach-1.jpg

Muligheter

2092291.png
1535767.png
6998886.png
bottom of page