top of page

Ozonbehandling i

kontor

Arbeidsmiljø er viktig for ansatte, derfor ozonbehandling kan nøytralisere  dårlig lukt av maskiner, ulokalisert lukt eller nyere møbler  og forfriske luft samtidig.  

Behandlingstid: 3-6 timer

Ozon nivå: fra 0,5 til 100 ppm (avhengig av behov)

Teknikk: sirkulasjon ozongass i rom med egne løsninger

Ozonproduksjon: på stedet, ozon er aktiv 20-30 min etter produksjon 

Destruksjon etter behandling: ozongass bryter seg ned til oksygen etter 1 time.

bottom of page