top of page

Måling av ozon

Ozon kan måles på to måter, en av dem er den praktiske beregningen ved hjelp av en matematisk formel. For å utføre beregning trenges mål av rom/leilighet i m3, temperatur, fuktighet, ozoneringstid og effiktiviteten av ozongenerator (feks 5 g per time)

En annen måten er ozonmåler som kan beregne presis i kort tid nåværende konsentrasjon.
bottom of page