top of page
co-daje-jonizacja_edited.jpg

Ionisering

Ionisering av luft innebærer å generere negative ioner (anioner), som er mer gunstige for helsen vår enn positive ioner (kationer). Disse tiltrekker seg støv, skitt, skadelige mikroorganismer, reduserer humøret, påvirker søvnlighet, forårsaker hodepine og bidrar til sykdommer i øvre luftveier. Kationer genereres hovedsakelig av elektriske apparater, varmeenheter eller gjenstander laget av syntetiske materialer. Derfor finnes de ofte i hjemmene våre. Luftionisatorer absorberer skadelige ioner og introduserer anioner i sirkulasjon.

Hva er anioner, kationer og neutrale atomer ?

Anioner

Anioner er ioner som har en negativ elektrisk ladning. Denne negative ladningen kommer fra opptak av en eller flere elektroner av et atom. Anioner dannes som et resultat av kjemiske reaksjoner der atomer tar opp elektroner.

Neutrale atomer

Nøytrale atomer har ingen elektrisk ladning fordi antallet protoner i kjernen er lik antallet elektroner som kretser rundt kjernen. Under nøytrale forhold er tiltreknings- og frastøtningskreftene mellom protoner og elektroner balansert, noe som gjør at atomet som helhet ikke har noen elektrisk ladning. Nøytrale atomer utgjør grunnleggende byggesteiner som bidrar til mangfoldet av stoffer og danner grunnlaget for kjemiske forbindelser.

Kationer

Kationer er ioner som har en positiv elektrisk ladning. Denne positive ladningen oppstår når et atom mister en eller flere elektroner. Kationer dannes ofte når et atom gir fra seg elektroner i kjemiske reaksjoner.

Sjekk alle fordeler for ozonbehandling 

Våre ozongeneratorer er i tillegg utstyrt med ionisatorer som fungerer samtidig med ozongeneratorene. Dette er en ekstra fordel ved våre tjenester.

Ozonbehandling - en behandling flere fordeler

01.

Fjerner vonde lukter. Les mer

02.

Forebygger og fjerner vekst av mugg og sopp. Les mer

03.

Reduserer fuktighet. Les mer

04.

Neutraliserer  VOC - utslipp. Les mer

05.

Fjerner allergener og mikroorganismer. Les mer

bottom of page